Regulatory approaches to crypto assets in the EU and selected jurisdictions

Podrobná bibliografie
Další autoři: Tomčiak, Petr (Autor práce), Houska, Daniel (Vedoucí práce), Jedlinský, Jakub (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:angličtina
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura