Dopady digitálních technologií na lidské rozhodování v kontextu behaviorální ekonomie

Podrobná bibliografie
Další autoři: Vojkůvka, Jan (Autor práce), Ševčík, Miroslav, 1958- (Vedoucí práce), Štěpánek, Pavel (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Tato diplomová práce se zabývá vlivem digitálních technologií na lidské rozhodování. V teoretické části je představen vliv digitálních technologií na uvažování člověka, klamné principy uživatelského designu aplikací a způsoby získávání osobních dat uživatelů. Praktická část se skládá z dotazníkového šetření cíleného na získání informací ohledně využívání a postojů k sociálním sítím a zkoumání vztahu mezi časem stráveným s digitálními technologiemi a duševní pohodou respondentů. Byl prokázán negativní vztah mezi množstvím času stráveném s mobilním telefonem a duševní pohodou.
Poznámka:Vedoucí práce: Miroslav Ševčík
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii