Analýza dynamiky růstu neobank

Podrobná bibliografie
Další autoři: Doležal, Matěj (Autor práce), Potužák, Pavel (Vedoucí práce), Lichard, Tomáš (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura