Analýza dynamiky růstu neobank

Podrobná bibliografie
Další autoři: Doležal, Matěj (Autor práce), Potužák, Pavel (Vedoucí práce), Lichard, Tomáš (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Předmětem této bakalářské práce je zjištění vlivu externích a interních proměnných na ziskovost a velikost celkových aktiv neobankovního sektoru. Stejný postup determinace efektu kontrolních proměnných je zvolen i pro banky tradičního typu, aby mohlo dojít ke komparativní analýze. Použita jsou panelová data za 18 britských bankovních subjektů mezi lety 2015-2020. V teoretické části je diskutován pojem neobanka a vývoj těchto institucí ve Velké Británii. Následně je analyzována velikost, stabilita a ziskovost neobankovního sektoru. V empirické části jsou nejprve testovány sektory individuálně, přičemž modely s endogenní proměnnou celkových aktiv implikují u obou sektorů pozitivní vliv objemu depozit a kapitálu. U neobankovního sektoru se navíc podařilo ověřit negativní vztah mezi celkovými aktivy a proměnnou cost-to-income ratio. Naopak vliv kontrolních proměnných na ziskovost neobank se v individuálních modelech ověřit nepodařilo, a to z důvodu nevýznamnosti modelu jako celku. Souhrnné modely, využívající dummy proměnnou k odlišení typu bankovního sektoru, dále kvantifikují nižší ziskovost neobank. Výsledky naznačují, že hlavním důvodem rozdílu v ziskovosti je kapitálová vybavenost, kdy při zvýšeném množství drženého kapitálu dochází k nižší ziskovosti.
Poznámka:Vedoucí práce: Pavel Potužák
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii