Analýza dynamiky růstu neobank

Podrobná bibliografie
Další autoři: Doležal, Matěj (Autor práce), Potužák, Pavel (Vedoucí práce), Lichard, Tomáš (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
LEADER 03293ntm a22005177i 4500
001 000150884
003 CZ-PrVSE
005 20220625121058.0
006 m d
007 cr n||||||||||
008 220625s2022 xr fsbm 000 0 cze d
STA |a NEZPRACOVANÝ IMPORT 
040 |a ABA006  |b cze  |c ABA006  |d ABA006  |e rda 
100 1 |a Doležal, Matěj  |% ISIS:141089  |4 dis 
242 1 0 |a Analysis of Neobank Growth Dynamics  |y eng 
245 1 0 |a Analýza dynamiky růstu neobank /  |c Matěj Doležal 
264 0 |c 2022 
300 |a ?? stran :  |3 digital, PDF soubor 
500 |a Vedoucí práce: Pavel Potužák 
502 |a Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2022 
504 |a Obsahuje bibliografii 
516 |a Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) 
518 |a Rok obhajoby 2022 
520 3 |a Předmětem této bakalářské práce je zjištění vlivu externích a interních proměnných na ziskovost a velikost celkových aktiv neobankovního sektoru. Stejný postup determinace efektu kontrolních proměnných je zvolen i pro banky tradičního typu, aby mohlo dojít ke komparativní analýze. Použita jsou panelová data za 18 britských bankovních subjektů mezi lety 2015-2020. V teoretické části je diskutován pojem neobanka a vývoj těchto institucí ve Velké Británii. Následně je analyzována velikost, stabilita a ziskovost neobankovního sektoru. V empirické části jsou nejprve testovány sektory individuálně, přičemž modely s endogenní proměnnou celkových aktiv implikují u obou sektorů pozitivní vliv objemu depozit a kapitálu. U neobankovního sektoru se navíc podařilo ověřit negativní vztah mezi celkovými aktivy a proměnnou cost-to-income ratio. Naopak vliv kontrolních proměnných na ziskovost neobank se v individuálních modelech ověřit nepodařilo, a to z důvodu nevýznamnosti modelu jako celku. Souhrnné modely, využívající dummy proměnnou k odlišení typu bankovního sektoru, dále kvantifikují nižší ziskovost neobank. Výsledky naznačují, že hlavním důvodem rozdílu v ziskovosti je kapitálová vybavenost, kdy při zvýšeném množství drženého kapitálu dochází k nižší ziskovosti. 
538 |a Způsob přístupu: Internet 
653 0 |a ekonomie [obor bakal. práce] 
655 7 |a bakalářské práce  |7 fd132403  |2 czenas 
655 9 |a bachelor's theses  |2 eczenas 
690 |a neobanka 
690 |a ziskovost 
690 |a panelová data 
690 |a Velká Británie 
690 |a tradiční banky 
690 |a velikost bilance 
700 1 |a Potužák, Pavel  |% ISIS:8965  |4 ths 
700 1 |a Lichard, Tomáš  |7 jo2013790928  |4 opn 
710 2 |a Vysoká škola ekonomická v Praze.  |b Národohospodářská fakulta  |7 kn20010709401  |4 dgg 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/76695/podrobnosti  |y VŠKP v InSIS 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/76695  |y Hlavní práce 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/76695/posudek/vedouci  |y Hodnocení vedoucího 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/76695/posudek/oponent/75172  |y Oponentura 
999 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/76695/podrobnosti  |y dc:identifier 
999 4 9 |a vse76695  |b 220621 
999 4 5 |x 76695