Dopad pandemie COVID-19 na spotřebu domácností ve Spojených státech amerických v roce 2020

Podrobná bibliografie
Další autoři: Novák, Daniel (Autor práce), Zubíková, Adéla (Vedoucí práce), Klement, Josef, 1990- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce se zabývá analýzou dopadu pandemie COVID-19 na spotřebu ve Spojených státech amerických v roce 2020. Konkrétně je v práci analyzován dopad pandemie na jednotlivé kategorie statků a služeb. Následně se práce také zaměřuje na rozdíly dopadu pandemie mezi různými sociálními vrstvami a na vliv vládních opatření na spotřebu. Na základě provedené komparační analýzy bylo možné pozorovat signifikantní změnu téměř u všech kategorií spotřeby, jediné výjimky představovaly kategorie “Bydlení a energetické náklady” a “Finanční služby a pojištění”. Pomocí vztahové analýzy mezi nezaměstnaností a spotřebou napříč různými společenskými vrstvami se podařilo zjistit, že nižší společenské vrsvy byly nezaměstnaností zasaženy mnohem zásadněji, ale navzdory tomu spotřebitelé z nižších společenských vrstev snížili svou spotřebu signifikantně méně než ti z vyšších společenských vrstev. Pomocí statistické analýzy se následně podařil prokázat signifikantní negativní vliv vládních opatření na spotřebu. Lineární regrese nejprve potvrdila negativní vztah mezi přísností opatření a spotřebou. Metoda rozdílů v rozdílech poté potvrdila také signifikantní negativní vliv jednotlivých opatření.
Poznámka:Vedoucí práce: Adéla Zubíková
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii