Analýza českého automobilového průmyslu od počátku globální ekonomické krize 2008 až po období koronavirové pandemie

Podrobná bibliografie
Další autoři: Strýček, Lukáš (Autor práce), Zubíková, Adéla (Vedoucí práce), Loužek, Marek, 1975- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce analyzuje český automobilový průmysl v období globální ekonomické krize 2008-2009 a v období koronavirové pandemie, jak z pohledu nabídkové, tak i poptávkové strany. Teoretická část práce zahrnuje dva hlavní pilíře, kde je největší důraz kladen na koncepty teorie hospodářských cyklů a spotřebitelského chování. Pro zpracování praktické části práce byly využity tři rozdílné přístupy. Nejprve se autor zabývá analýzou automobilového průmyslu z nabídkové strany a zkoumá vývoj vybraných sektorových ukazatelů napříč sledovaným obdobím. Získané výsledky, analyzující dopady ekonomických krizí, jsou následně komparovány a s jejich pomocí je potvrzena primární hypotéza práce, která sděluje, že „automobilový sektor byl zasažen více koronavirovou pandemií než krizí z let 2008-2010“. Toto tvrzení je navíc podloženo i zjištěními, která vyplývají z provedené případové studie. Následně je s pomocí dotazníkového šetření verifikována i sekundární hypotéza, jenž tvrdí, že „koronavirová pandemie svým průběhem výrazně změnila preference spotřebitelů ohledně koupě automobilu v roce 2021, ve srovnání s prvním rokem pandemie“. V době psaní diplomové práce neexistovala dle autorových informací žádná studie, jejímž cílem by byla snaha o komparaci dopadů a charakterizaci odlišností vybraných krizí na český automobilový sektor.
Poznámka:Vedoucí práce: Adéla Zubíková
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii