Analýza českého automobilového průmyslu od počátku globální ekonomické krize 2008 až po období koronavirové pandemie

Podrobná bibliografie
Další autoři: Strýček, Lukáš (Autor práce), Zubíková, Adéla (Vedoucí práce), Loužek, Marek, 1975- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
LEADER 03638ntm a22005177i 4500
001 000150904
003 CZ-PrVSE
005 20220529101004.0
006 m d
007 cr n||||||||||
008 220529s2022 xr fsbm 000 0 cze d
STA |a NEZPRACOVANÝ IMPORT 
040 |a ABA006  |b cze  |c ABA006  |d ABA006  |e rda 
100 1 |a Strýček, Lukáš  |% ISIS:126014  |4 dis 
242 1 0 |a Analysis of the czech automotive industry from the beginning of the global economic crisis in 2008 to the coronavirus pandemic  |y eng 
245 1 0 |a Analýza českého automobilového průmyslu od počátku globální ekonomické krize 2008 až po období koronavirové pandemie /  |c Lukáš Strýček 
264 0 |c 2022 
300 |a ?? stran :  |3 digital, PDF soubor 
500 |a Vedoucí práce: Adéla Zubíková 
502 |a Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2022 
504 |a Obsahuje bibliografii 
516 |a Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) 
518 |a Rok obhajoby 2022 
520 3 |a Diplomová práce analyzuje český automobilový průmysl v období globální ekonomické krize 2008-2009 a v období koronavirové pandemie, jak z pohledu nabídkové, tak i poptávkové strany. Teoretická část práce zahrnuje dva hlavní pilíře, kde je největší důraz kladen na koncepty teorie hospodářských cyklů a spotřebitelského chování. Pro zpracování praktické části práce byly využity tři rozdílné přístupy. Nejprve se autor zabývá analýzou automobilového průmyslu z nabídkové strany a zkoumá vývoj vybraných sektorových ukazatelů napříč sledovaným obdobím. Získané výsledky, analyzující dopady ekonomických krizí, jsou následně komparovány a s jejich pomocí je potvrzena primární hypotéza práce, která sděluje, že „automobilový sektor byl zasažen více koronavirovou pandemií než krizí z let 2008-2010“. Toto tvrzení je navíc podloženo i zjištěními, která vyplývají z provedené případové studie. Následně je s pomocí dotazníkového šetření verifikována i sekundární hypotéza, jenž tvrdí, že „koronavirová pandemie svým průběhem výrazně změnila preference spotřebitelů ohledně koupě automobilu v roce 2021, ve srovnání s prvním rokem pandemie“. V době psaní diplomové práce neexistovala dle autorových informací žádná studie, jejímž cílem by byla snaha o komparaci dopadů a charakterizaci odlišností vybraných krizí na český automobilový sektor. 
538 |a Způsob přístupu: Internet 
653 0 |a hospodářská politika [obor dipl. práce] 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
655 9 |a master's theses  |2 eczenas 
690 |a automobilový průmysl 
690 |a externí šoky 
690 |a spotřebitelské chování 
690 |a koronavirus 
690 |a Česká republika 
690 |a ekonomické krize 
700 1 |a Zubíková, Adéla  |% ISIS:92394  |4 ths 
700 1 |a Loužek, Marek,  |d 1975-  |7 jo2001100165  |4 opn 
710 2 |a Vysoká škola ekonomická v Praze.  |b Národohospodářská fakulta  |7 kn20010709401  |4 dgg 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/77001/podrobnosti  |y VŠKP v InSIS 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/77001  |y Hlavní práce 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/77001/posudek/vedouci  |y Hodnocení vedoucího 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/77001/posudek/oponent/74899  |y Oponentura 
999 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/77001/podrobnosti  |y dc:identifier 
999 4 9 |a vse77001  |b 220526 
999 4 5 |x 77001