Komparativní analýza vývoje výdajů českých domácností a makroekonomických ukazatelů mezi lety 2006-2020 v České republice se zvláštním zřetelem na krizová období

Podrobná bibliografie
Další autoři: Boček, Martin (Autor práce), Zeman, Karel (Vedoucí práce), Krebs, Vojtěch, 1950- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Cílem práce je analýza vývoje makroekonomických ukazatelů ovlivňujících spotřebu domácností v České republice a analýza výší spotřebních výdajů českých domácností mezi lety 2006-2020. Zásadním zkoumáním je komparace změn ve spotřebním chování českých domácností během krize započaté v roce 2008 a během pandemické krize z roku 2020. Práce identifikuje příčiny obou krizí a snaží se najít relevantní makroekonomické determinanty ke změnám ve spotřebních výdajích. Teoretická část vysvětluje základní ekonomické pojmy, rozebírá koncepty spotřebních teorií makroekonomie a nabízí rešerši současných publikací na téma změn ve spotřebním chování jedinců v souvislosti s pandemickou krizí. Upozorňuje na změny ve struktuře budoucího retailu a možné dlouhotrvající efekty vzniklé při pandemii. Jedním negativním efektem může být trvalá ztráta poptávky po určitých nabízejících, což popisuje jev tzv. „zombifikace“ firem. Pozitivním efektem může být zvýšená poptávka po kvalitnějším zboží a vyšší míra tzv. „zelené spotřeby“, tedy nakupování ekologičtějších variant produktů. Praktická část na základě analýzy vývojů makroekonomických ukazatelů a jejich porovnání se spotřebními výdaji domácností posuzuje z vybraných jako zásadní determinanty pro výši spotřebních výdajů HDP, inflaci a disponibilní příjmy. Naopak vývoje nezaměstnanosti, zadluženosti a úspor domácností neposuzuje při stavu české ekonomiky za relevantní. Spotřební skupina stravování a ubytování zaznamenala v roce 2020 nejvýznamnější pokles výdajů, dalšími byly rekreační a kulturní služby a odívání a obuv. Naopak skupina potraviny a nealkoholické nápoje se skupinou alkoholické nápoje zaznamenaly nárůst nad rámec očekávání. U všech těchto skupin je zjevná jednoznačná odlišnost ve vývoji po roce 2008 a vývoji
Práce dále rozděluje domácnosti dle velikosti průměrných čistých ročních příjmů. Tato analýza nepřináší jednoznačné výsledky.
Poznámka:Vedoucí práce: Karel Zeman
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii