Komparativní analýza vývoje výdajů českých domácností a makroekonomických ukazatelů mezi lety 2006-2020 v České republice se zvláštním zřetelem na krizová období

Podrobná bibliografie
Další autoři: Boček, Martin (Autor práce), Zeman, Karel (Vedoucí práce), Krebs, Vojtěch, 1950- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
LEADER 04342ntm a22005057i 4500
001 000151549
003 CZ-PrVSE
005 20220529101004.0
006 m d
007 cr n||||||||||
008 220529s2022 xr fsbm 000 0 cze d
STA |a NEZPRACOVANÝ IMPORT 
040 |a ABA006  |b cze  |c ABA006  |d ABA006  |e rda 
100 1 |a Boček, Martin  |% ISIS:126061  |4 dis 
242 1 0 |a Comparative analysis of the development of Czech household expenditures and macroeconomic indicators between 2006-2020 in the Czech Republic with the main focus on the crisis periods  |y eng 
245 1 0 |a Komparativní analýza vývoje výdajů českých domácností a makroekonomických ukazatelů mezi lety 2006-2020 v České republice se zvláštním zřetelem na krizová období /  |c Martin Boček 
264 0 |c 2022 
300 |a ?? stran :  |3 digital, PDF soubor 
500 |a Vedoucí práce: Karel Zeman 
502 |a Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2022 
504 |a Obsahuje bibliografii 
516 |a Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) 
518 |a Rok obhajoby 2022 
520 3 |a Cílem práce je analýza vývoje makroekonomických ukazatelů ovlivňujících spotřebu domácností v České republice a analýza výší spotřebních výdajů českých domácností mezi lety 2006-2020. Zásadním zkoumáním je komparace změn ve spotřebním chování českých domácností během krize započaté v roce 2008 a během pandemické krize z roku 2020. Práce identifikuje příčiny obou krizí a snaží se najít relevantní makroekonomické determinanty ke změnám ve spotřebních výdajích. Teoretická část vysvětluje základní ekonomické pojmy, rozebírá koncepty spotřebních teorií makroekonomie a nabízí rešerši současných publikací na téma změn ve spotřebním chování jedinců v souvislosti s pandemickou krizí. Upozorňuje na změny ve struktuře budoucího retailu a možné dlouhotrvající efekty vzniklé při pandemii. Jedním negativním efektem může být trvalá ztráta poptávky po určitých nabízejících, což popisuje jev tzv. „zombifikace“ firem. Pozitivním efektem může být zvýšená poptávka po kvalitnějším zboží a vyšší míra tzv. „zelené spotřeby“, tedy nakupování ekologičtějších variant produktů. Praktická část na základě analýzy vývojů makroekonomických ukazatelů a jejich porovnání se spotřebními výdaji domácností posuzuje z vybraných jako zásadní determinanty pro výši spotřebních výdajů HDP, inflaci a disponibilní příjmy. Naopak vývoje nezaměstnanosti, zadluženosti a úspor domácností neposuzuje při stavu české ekonomiky za relevantní. Spotřební skupina stravování a ubytování zaznamenala v roce 2020 nejvýznamnější pokles výdajů, dalšími byly rekreační a kulturní služby a odívání a obuv. Naopak skupina potraviny a nealkoholické nápoje se skupinou alkoholické nápoje zaznamenaly nárůst nad rámec očekávání. U všech těchto skupin je zjevná jednoznačná odlišnost ve vývoji po roce 2008 a vývoji 
520 8 |a Práce dále rozděluje domácnosti dle velikosti průměrných čistých ročních příjmů. Tato analýza nepřináší jednoznačné výsledky. 
538 |a Způsob přístupu: Internet 
653 0 |a hospodářská politika [obor dipl. práce] 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
655 9 |a master's theses  |2 eczenas 
690 |a Spotřební výdaje domácností 
690 |a Koronavirová krize 
690 |a Velká recese 
690 |a Komparativní analýza 
700 1 |a Zeman, Karel  |7 mzk2010606236  |4 ths 
700 1 |a Krebs, Vojtěch,  |d 1950-  |7 jo20010091969  |4 opn 
710 2 |a Vysoká škola ekonomická v Praze.  |b Národohospodářská fakulta  |7 kn20010709401  |4 dgg 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79971/podrobnosti  |y VŠKP v InSIS 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79971  |y Hlavní práce 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79971/posudek/vedouci  |y Hodnocení vedoucího 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79971/posudek/oponent/74925  |y Oponentura 
999 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79971/podrobnosti  |y dc:identifier 
999 4 9 |a vse79971  |b 220527 
999 4 5 |x 79971