Funguje efekt dohánění? : Komparace vývoje životní úrovně zemí Visegrádské čtyřky a EU15 v letech 2004–2020

Podrobná bibliografie
Další autoři: Gärtner, Jakub (Autor práce), Klement, Josef, 1990- (Vedoucí práce), Ševčíková, Michaela (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
LEADER 03858ntm a22005057i 4500
001 000151557
003 CZ-PrVSE
005 20220703070537.0
006 m d
007 cr n||||||||||
008 220703s2022 xr fsbm 000 0 cze d
STA |a NEZPRACOVANÝ IMPORT 
040 |a ABA006  |b cze  |c ABA006  |d ABA006  |e rda 
100 1 |a Gärtner, Jakub  |% ISIS:148997  |4 dis 
242 1 0 |a DOES THE CATCH-UP EFFECT WORK? :  |b COMPARISON OF THE DEVELOPMENT OF LIVING STANDARDS VISEGRAD FOUR COUNTRIES AND THE EU15 IN 2004-2020  |y eng 
245 1 0 |a Funguje efekt dohánění? :  |b Komparace vývoje životní úrovně zemí Visegrádské čtyřky a EU15 v letech 2004–2020 /  |c Jakub Gärtner 
264 0 |c 2022 
300 |a ?? stran :  |3 digital, PDF soubor 
500 |a Vedoucí práce: Josef Klement 
502 |a Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2022 
504 |a Obsahuje bibliografii 
516 |a Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) 
518 |a Rok obhajoby 2022 
520 3 |a Cílem práce je na základě vybraných socioekonomických ukazatelů komparovat životní úroveň starých členských zemí tzv. EU15 a postkomunistických zemí V4 a zároveň verifikovat hypotézu, že země V4 od vstupu do EU dohánění v životní úrovni země EU15. V teoretické části je požita metoda literární rešerše, pomocí které je popsán historický vývoj obou komparovaných skupin (V4 a EU15). Dále je literární rešerše využita k popsání teorie konvergence a divergence, jež se konkrétně zaměřuje na charakteristiku a popsání dosavadních výzkumů efektu dohánění. Závěr teoretické části se věnuje definicím vybraných socioekonomických ukazatelů (HDP (PPP) na obyvatele, míra inflace, míra nezaměstnanosti, produktivita práce, průměrná roční čistá mzda, index lidského rozvoje, střední délka života, index ekonomické svobody, dostupnost vlastnického bydlení). V praktické části je využita metoda komparace vybraných ukazatelů životní úrovně zemí V4 a EU15 v letech 2004 až 2020. Přidanou hodnotou této práce je pestrost zkoumaných ukazatelů. Komparace byla provedena nejen na ekonomických ukazatelích, ale také na socioekonomických ukazatelích. Právě tento široký pohled dokáže lépe popsat vývoj životní úrovně než pouhého zkoumání čistě ekonomických ukazatelů. Další přidanou hodnotou této práce je poměrně dlouhé sledované období (17 let), z kterého se již dají s určitou pravděpodobností vypozorovat minimálně trendy vývoje konvergenčního procesu. Hypotézu se na základě provedené komparace dostupných dat podařilo verifikovat, jelikož země V4 od vstupu do EU dohánějí v životní úrovni země EU15. 
538 |a Způsob přístupu: Internet 
653 0 |a národní hospodářství [obor bakal. práce] 
655 7 |a bakalářské práce  |7 fd132403  |2 czenas 
655 9 |a bachelor's theses  |2 eczenas 
690 |a Efekt dohánění 
690 |a životní úroveň 
690 |a Visegrádská čtyřka 
690 |a EU15 
690 |a konvergence 
700 1 |a Klement, Josef,  |d 1990-  |7 vse2017942671  |4 ths 
700 1 |a Ševčíková, Michaela  |7 vse2015886684  |4 opn 
710 2 |a Vysoká škola ekonomická v Praze.  |b Národohospodářská fakulta  |7 kn20010709401  |4 dgg 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79998/podrobnosti  |y VŠKP v InSIS 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79998  |y Hlavní práce 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79998/posudek/vedouci  |y Hodnocení vedoucího 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79998/posudek/oponent/74938  |y Oponentura 
999 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79998/podrobnosti  |y dc:identifier 
999 4 9 |a vse79998  |b 220629 
999 4 5 |x 79998