Komparace nezaměstnanosti ve Švédsku a v České republice v letech 2015-2021

Podrobná bibliografie
Další autoři: Ledererová, Aneta (Autor práce), Ševčíková, Michaela (Vedoucí práce), Škoda, Jiří (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Bakalářská práce se zabývá komparací nezaměstnanosti ve Švédsku a v České republice v letech 2015-2021. Cílem je zhodnotit problematiku vývoje nezaměstnanosti na základě analýzy vybraných ukazatelů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s trhem práce, nezaměstnaností a politikou zaměstnanosti. V praktické části je provedena komparativní analýza nezaměstnanosti ve Švédsku a v České republice pomocí vybraných faktorů ovlivňující nezaměstnanost. Dále se práce věnuje nezaměstnanosti ve věkové skupině 15-24 let a podpoře v nezaměstnanosti. V poslední kapitole jsou formulována hospodářsko-politická doporučení, která mohou dopomoci k dalšímu poklesu nezaměstnanosti v obou zemích. Práce poukazuje na rozdílné přístupy Švédska a České republiky k nezaměstnanosti a na nelehké postavení mladých lidí při vstupu na trh práce. Dle zkoumaných dat má Švédsko dlouhodobě vyšší míru nezaměstnanosti než Česká republika. Mladí lidé ve věku 15-24 let mají v posledních letech největší problémy s uplatněním na trhu práce. Země mají rozdílné přístupy k podpoře v nezaměstnanosti. Vzhledem k HDP obě země vykazují podobné procento výdajů, ale v absolutních číslech Švédsko vynakládá 4,5krát více finančních prostředků na podporu v nezaměstnanosti než Česká republika.
Poznámka:Vedoucí práce: Michaela Ševčíková
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii