Komparace nezaměstnanosti ve Švédsku a v České republice v letech 2015-2021

Podrobná bibliografie
Další autoři: Ledererová, Aneta (Autor práce), Ševčíková, Michaela (Vedoucí práce), Škoda, Jiří (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
LEADER 03503ntm a22005177i 4500
001 000151629
003 CZ-PrVSE
005 20220529101004.0
006 m d
007 cr n||||||||||
008 220529s2022 xr fsbm 000 0 cze d
STA |a NEZPRACOVANÝ IMPORT 
040 |a ABA006  |b cze  |c ABA006  |d ABA006  |e rda 
100 1 |a Ledererová, Aneta  |% ISIS:151624  |4 dis 
242 1 0 |a Comparison of unemployment rates in Sweden and the Czech Republic 2015-2021  |y eng 
245 1 0 |a Komparace nezaměstnanosti ve Švédsku a v České republice v letech 2015-2021 /  |c Aneta Ledererová 
264 0 |c 2022 
300 |a ?? stran :  |3 digital, PDF soubor 
500 |a Vedoucí práce: Michaela Ševčíková 
502 |a Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2022 
504 |a Obsahuje bibliografii 
516 |a Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) 
518 |a Rok obhajoby 2022 
520 3 |a Bakalářská práce se zabývá komparací nezaměstnanosti ve Švédsku a v České republice v letech 2015-2021. Cílem je zhodnotit problematiku vývoje nezaměstnanosti na základě analýzy vybraných ukazatelů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s trhem práce, nezaměstnaností a politikou zaměstnanosti. V praktické části je provedena komparativní analýza nezaměstnanosti ve Švédsku a v České republice pomocí vybraných faktorů ovlivňující nezaměstnanost. Dále se práce věnuje nezaměstnanosti ve věkové skupině 15-24 let a podpoře v nezaměstnanosti. V poslední kapitole jsou formulována hospodářsko-politická doporučení, která mohou dopomoci k dalšímu poklesu nezaměstnanosti v obou zemích. Práce poukazuje na rozdílné přístupy Švédska a České republiky k nezaměstnanosti a na nelehké postavení mladých lidí při vstupu na trh práce. Dle zkoumaných dat má Švédsko dlouhodobě vyšší míru nezaměstnanosti než Česká republika. Mladí lidé ve věku 15-24 let mají v posledních letech největší problémy s uplatněním na trhu práce. Země mají rozdílné přístupy k podpoře v nezaměstnanosti. Vzhledem k HDP obě země vykazují podobné procento výdajů, ale v absolutních číslech Švédsko vynakládá 4,5krát více finančních prostředků na podporu v nezaměstnanosti než Česká republika. 
538 |a Způsob přístupu: Internet 
653 0 |a národní hospodářství [obor bakal. práce] 
655 7 |a bakalářské práce  |7 fd132403  |2 czenas 
655 9 |a bachelor's theses  |2 eczenas 
690 |a trh práce 
690 |a nezaměstnanost 
690 |a pasivní politika zaměstnanosti 
690 |a podpora v nezaměstnanosti 
690 |a Švédsko 
690 |a Česká republika 
700 1 |a Ševčíková, Michaela  |7 vse2015886684  |4 ths 
700 1 |a Škoda, Jiří  |% ISIS:96335  |4 opn 
710 2 |a Vysoká škola ekonomická v Praze.  |b Národohospodářská fakulta  |7 kn20010709401  |4 dgg 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/80252/podrobnosti  |y VŠKP v InSIS 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/80252  |y Hlavní práce 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/80252/posudek/vedouci  |y Hodnocení vedoucího 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/80252/posudek/oponent/75022  |y Oponentura 
999 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/80252/podrobnosti  |y dc:identifier 
999 4 9 |a vse80252  |b 220527 
999 4 5 |x 80252