Program Leniency v kartelovém právu a jeho následky v praxi

Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Kolářová, Tereza (Autor práce)
Korporativní autor: Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů
Další autoři: Boháček, Martin, 1947- (Vedoucí práce), Vozáb, Jakub (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2010
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce se zabývá programem Leniency, jedním z nejdůležitějších nástrojů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise pro odhalování kartelových dohod. Cílem diplomové práce je provést analýzu úpravy programu Leniency v České republice, z praktického pohledu pak zjistit jeho využívání ze strany účastníků kartelových dohod a jeho efektivnost ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Práce má také zachytit vznik a vývoj programu a také jeho ovlivnění evropským právem. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje kartelovým dohodám. Druhá část se zaměřuje na prosazování kartelového práva, které je rozděleno z hlediska právní úpravy na veřejné a soukromé. Třetí část je jádrem teoretické části práce, detailně se věnuje úpravě programu Leniency na úrovni Evropské unie a České republiky, jsou zde také nastíněna úskalí programu a jejich možná řešení. Čtvrtá část se zaměřuje na praktickou stránku programu Leniency, jeho harmonizaci v členských státech Evropské unie a aplikaci v České republice v rozhodnutích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Poznámka:Vedoucí práce: Martin Boháček
Fyzický popis:?? s. :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii