Analýza internetového marketingu a hodnocení jeho úspěšnosti na příkladu automobilové společnosti

Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Rouček, Aleš (Autor práce)
Korporativní autor: Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky
Další autoři: Střížová, Vlasta, 1946- (Vedoucí práce), Galba, Alexander (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2011
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:V posledních dvou letech byl nejen český trh s novými vozy značně potlačen světovou ekonomickou krizí. Zejména v této době bylo nezbytné pro přežití využívání všech možných nástrojů, které mohly napomoci udržení prodeje. Tato diplomová práce si klade za cíl kompletně zmapovat stále se rozvíjející internetový marketing, a to jak z pohledu samotné tvorby kampaní, teorie reklamy na internetu, tak praktických zkušeností, které byly a v průběhu psaní práce ještě budou reálně ozkoušeny a vyhodnoceny. Součástí práce bude analýza jednotlivých konkurenčních kampaní a vyhodnocení jejich úspěšnosti, na základě čehož se dostaneme ke srovnání teoretické a reálné roviny účinnosti kampaní.
Poznámka:Vedoucí práce: Vlasta Střížová
Fyzický popis:?? s. :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii