Specifika vstupu poskytovatele online systémů pro hotelnictví a gastronomii na trh v Keni

Podrobná bibliografie
Další autoři: Zimová, Tereza (Autor práce), Vaško, Martin (Vedoucí práce), Petrů, Zdenka, 1953- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce se zabývá zhodnocením potenciálu keňského hotelového trhu pro vstup poskytovatele online systémů pro hotelnictví a gastronomii. První kapitola vymezuje motivy, rizika a formy vstupu na zahraniční trh. Druhá kapitola se soustředí na globální hotelový trh. Popisuje jeho vývoj a současný stav. Třetí kapitola představuje společnost z pohledu, které je vstup na keňský trh analyzován. Čtvrtá kapitola provádí analýzu makroprostředí a mikroprostředí. Pátá kapitola shrnuje poznatky do SWOT analýzy.
Poznámka:Vedoucí práce: Martin Vaško
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii