Marketingová komunikácia startupu pri vstupe na zahraničný trh

Podrobná bibliografie
Další autoři: Benedicty, Nicole (Autor práce), Čermáková, Elvíra (Vedoucí práce), Semenenko, Vadim (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:slovenština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Táto diplomová práca je zameraná na problematiku marketingovej komunikácie startupov, jej špecifík v kontexte online marketingu a to predovšetkým pre prípade startupu, ktorý pôsobí v oblasti digitálneho zdravotníctva. Autorka túto tému zvolila z dôvodu jej pôsobenia v marketingovom oddelení startupu a príležitosti podieľať sa na tvorbe jeho súčasnej stratégie. Hlavným cieľom práce je navrhnúť komunikačnú stratégiu startupu na základe analýzy vybraného trhu a dopomôcť mu tak k budovaniu značky, akvizícii nových zákazníkov a osloveniu potenciálnych investorov na zahraničnom trhu.
Poznámka:Vedoucí práce: Elvíra Čermáková
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii