Marketingová komunikácia startupu pri vstupe na zahraničný trh

Podrobná bibliografie
Další autoři: Benedicty, Nicole (Autor práce), Čermáková, Elvíra (Vedoucí práce), Semenenko, Vadim (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:slovenština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura