Insolvenční správce

Podrobná bibliografie
Další autoři: Schillerová, Loreta (Autor práce), Moravec, Tomáš, 1983- (Vedoucí práce), Zezulka, Ondřej (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Tato bakalářská práce se zabývá osobou insolvenčního správce. Nejprve se zaměřuje na obecné náležitosti, které je potřeba splnit, aby se určitá osoba mohla stát insolvenčním správcem, dále na informační povinnost a také na okolnosti, které mohou vést k pozastavení či zániku práva k výkonu činnosti. Poté se zabývá konkrétním případem insolvenčního řízení, kterým je oddlužení. Tato část práce zkoumá jednotlivé povinnosti, které insolvenčnímu správci v oddlužení vznikají a také odměnu, která mu v závislosti na druhu oddlužení náleží. V poslední části se práce věnuje zkrácenému oddlužení a zkoumá možné dopady této novely, která prozatím nebyla projednána.
Poznámka:Vedoucí práce: Tomáš Moravec
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii