Vývoj československého textilního průmyslu v období 1918–1928 se zaměřením na průmysl bavlnářský a lnářský

Podrobná bibliografie
Další autoři: Vondra, Jan (Autor práce), Drábek, Jakub, 1989- (Vedoucí práce), Jakubec, Ivan, 1960- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj textilního průmyslu, konkrétně odvětví bavlnářského a lnářského na území Československé republiky v letech 1918–1928. Jejím cílem je ověřit pravdivost hypotézy, že státní zásahy měly na zmiňovaný průmysl negativní dopad. Teoretická část nastiňuje vývoj textilnictví na území českých zemí do roku 1918, zároveň podrobněji popisuje problematiku státních zásahů a vývoj zahraničního obchodu. Část praktická nabízí k nahlédnutí rozbor procesů asimilace jednotlivých zkoumaných odvětví v letech 1918–1928 a následnou analýzu získaných dat. Tato do určité míry hovoří o negativních tendencích, které lze v určitých směrech popsat jakožto průmysl brzdící, zároveň ovšem implicitně poukazující na trendy pozitivní. Zde nelze opomenout rychlé zotavení textilnické aktivity utlumené válečnými snahami či protekcionistickou politiku vykonávanou nad domácími dílnami lnářskými. Celý výzkum vede k zamítnutí hypotézy o škodlivosti zásahů státního aparátu do adaptujícího se průmyslu, neboť následkem oněch zásahů vzniká převis pozitiv nad negativy.
Poznámka:Vedoucí práce: Jakub Drábek
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii