Vývoj československého textilního průmyslu v období 1918–1928 se zaměřením na průmysl bavlnářský a lnářský

Podrobná bibliografie
Další autoři: Vondra, Jan (Autor práce), Drábek, Jakub, 1989- (Vedoucí práce), Jakubec, Ivan, 1960- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
LEADER 03305ntm a22005057i 4500
001 000260285
003 CZ-PrVSE
005 20220529101004.0
006 m d
007 cr n||||||||||
008 220529s2022 xr fsbm 000 0 cze d
STA |a NEZPRACOVANÝ IMPORT 
040 |a ABA006  |b cze  |c ABA006  |d ABA006  |e rda 
100 1 |a Vondra, Jan  |% ISIS:145619  |4 dis 
242 1 0 |a Development of the Czechoslovak textile industry in the period 1918–1928 with a focus on the cotton industry and flax industry  |y eng 
245 1 0 |a Vývoj československého textilního průmyslu v období 1918–1928 se zaměřením na průmysl bavlnářský a lnářský /  |c Jan Vondra 
264 0 |c 2022 
300 |a ?? stran :  |3 digital, PDF soubor 
500 |a Vedoucí práce: Jakub Drábek 
502 |a Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2022 
504 |a Obsahuje bibliografii 
516 |a Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) 
518 |a Rok obhajoby 2022 
520 3 |a Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj textilního průmyslu, konkrétně odvětví bavlnářského a lnářského na území Československé republiky v letech 1918–1928. Jejím cílem je ověřit pravdivost hypotézy, že státní zásahy měly na zmiňovaný průmysl negativní dopad. Teoretická část nastiňuje vývoj textilnictví na území českých zemí do roku 1918, zároveň podrobněji popisuje problematiku státních zásahů a vývoj zahraničního obchodu. Část praktická nabízí k nahlédnutí rozbor procesů asimilace jednotlivých zkoumaných odvětví v letech 1918–1928 a následnou analýzu získaných dat. Tato do určité míry hovoří o negativních tendencích, které lze v určitých směrech popsat jakožto průmysl brzdící, zároveň ovšem implicitně poukazující na trendy pozitivní. Zde nelze opomenout rychlé zotavení textilnické aktivity utlumené válečnými snahami či protekcionistickou politiku vykonávanou nad domácími dílnami lnářskými. Celý výzkum vede k zamítnutí hypotézy o škodlivosti zásahů státního aparátu do adaptujícího se průmyslu, neboť následkem oněch zásahů vzniká převis pozitiv nad negativy. 
538 |a Způsob přístupu: Internet 
653 0 |a národní hospodářství [obor bakal. práce] 
655 7 |a bakalářské práce  |7 fd132403  |2 czenas 
655 9 |a bachelor's theses  |2 eczenas 
690 |a textilní průmysl 
690 |a bavlnářství 
690 |a lnářství 
690 |a Československo 
690 |a Rakousko-Uhersko 
700 1 |a Drábek, Jakub,  |d 1989-  |7 xx0222450  |4 ths 
700 1 |a Jakubec, Ivan,  |d 1960-  |7 jn20000401176  |4 opn 
710 2 |a Vysoká škola ekonomická v Praze.  |b Národohospodářská fakulta  |7 kn20010709401  |4 dgg 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/78092/podrobnosti  |y VŠKP v InSIS 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/78092  |y Hlavní práce 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/78092/posudek/vedouci  |y Hodnocení vedoucího 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/78092/posudek/oponent/74360  |y Oponentura 
999 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/78092/podrobnosti  |y dc:identifier 
999 4 9 |a vse78092  |b 220526 
999 4 5 |x 78092