Zdravotně postižení jedinci a jejich integrace v podniku - srovnání chráněných dílen v České republice a v Německu

Podrobná bibliografie
Další autoři: Termannová, Marlene (Autor práce), Hubinková, Zuzana, 1971- (Vedoucí práce), Eisel, Juraj (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2016
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Cílem bakalářské práce je popsat a porovnat současnou situaci zaměstnávání zdravotně postižených osob v České republice a ve Spolkové republice Německo, a tím zjistit, zda v německém systému integrace existují kvalitativně jiné - vyšší prvky péče o zdravotně postižené oproti českému systému integrace. Obě země budou porovnány z hlediska právních úprav, dostupných statistik a analýz, související literatury, výročních zpráv úřadů a webových stránek. Teoretická část se zaměřuje na definici zdravotně postiženého jedince, legislativní rámec, povinnosti a práva zaměstnavatelů vzhledem ke zdravotně postiženým, podporu a výhody zdravotně postižených, systém sociálního zabezpečení, chráněný trh práce a statistické srovnání. Dále zjišťuje situace zdravotně postižených na trhu práce. Součástí a zároveň dalším cílem, kterým se zabývá praktická část, je vzájemné porovnání chráněným dílen v obou zemích. Ve vlastním výzkumu byl vybrán a použit kvalitativní výzkum formou komparace strukturovaných rozhovorů.
Poznámka:Vedoucí práce: Zuzana Hubinková
Fyzický popis:?? s. :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii