Možnosti a úskalí využití evropských fondů na podporu zotavení ČR z pandemické krize v období 2021-2022 na příkladu investičního nástroje REACT-EU, výzva 101

Podrobná bibliografie
Další autoři: Kurucová, Tereza (Autor práce), Zubíková, Adéla (Vedoucí práce), Ševčíková, Michaela (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Diplomová práce analyzuje sociální politiku EU na příkladu investičního nástroje REACT-EU, výzva č. 101, a zhodnocuje její efektivitu v rámci reakcí a opatření, která byla přijata s cílem zotavit společnost z pandemie covid-19. Cílem těchto reakčních politik bylo posílit materiálně-technickou infrastrukturu sociálních služeb a připravit ji na případné další vlny pandemie, a vytvořit si půdu pro zelené, digitální a odolné hospodářství. V návaznosti na to pak práce hodnotí praktickou aplikovatelnost politiky a její skutečné dopady. Vybrané téma disponuje především svou vysokou aktuálností. Problematika pandemie a klimatického znečištění jsou považovány za největší krize současnosti, a k jejich řešení je vkládáno nemalé množství finančních prostředků EU. Práce poskytuje vhled do tématiky způsobem, který vzhledem k novosti celého programu nebyl zatím nikým zpracován. Teoretická část nastiňuje aktuální průběh pandemie a zasazuje ji do kontextu vybraných ekonomických teorií. Druhá část vymezuje principy Zelené dohody a seznamuje se zásadami protipandemických evropských fondů. Praktická část analyzuje a porovnává data sesbírána z českých dotačních orgánů, a i s pomocí reálných zkušeností z terénu a s přihlédnutím k aktuálnímu dění ve světě dochází k následujícím závěrům. Reakce na potřebu pomoct sociálnímu systému v boji proti pandemii byla včasná a cílila přesně do nejvíce zasažených oblastí. Avšak praktická aplikovatelnost politiky se shledala v některých oblastech s dílčí neefektivností. Jako nedomyšlené je shledáno včlenění principů Zelené dohody, a to zejména podmínkou pořízení energeticky šetrných automobilů, pro které Česká republika nemá prozatím dostatečné materiálně-technické kapacity.
Poznámka:Vedoucí práce: Adéla Zubíková
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii