Možnosti a úskalí využití evropských fondů na podporu zotavení ČR z pandemické krize v období 2021-2022 na příkladu investičního nástroje REACT-EU, výzva 101

Podrobná bibliografie
Další autoři: Kurucová, Tereza (Autor práce), Zubíková, Adéla (Vedoucí práce), Ševčíková, Michaela (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
LEADER 04101ntm a22005057i 4500
001 000151312
003 CZ-PrVSE
005 20220529101004.0
006 m d
007 cr n||||||||||
008 220529s2022 xr fsbm 000 0 cze d
STA |a NEZPRACOVANÝ IMPORT 
040 |a ABA006  |b cze  |c ABA006  |d ABA006  |e rda 
100 1 |a Kurucová, Tereza  |% ISIS:126088  |4 dis 
242 1 0 |a Possibilities and difficulties of using European funds to support the recovery of the Czech Republic from the pandemic crisis in the period 2021-2022 on the example of the investment instrument REACT-EU, call 101  |y eng 
245 1 0 |a Možnosti a úskalí využití evropských fondů na podporu zotavení ČR z pandemické krize v období 2021-2022 na příkladu investičního nástroje REACT-EU, výzva 101 /  |c Tereza Kurucová 
264 0 |c 2022 
300 |a ?? stran :  |3 digital, PDF soubor 
500 |a Vedoucí práce: Adéla Zubíková 
502 |a Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2022 
504 |a Obsahuje bibliografii 
516 |a Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) 
518 |a Rok obhajoby 2022 
520 3 |a Diplomová práce analyzuje sociální politiku EU na příkladu investičního nástroje REACT-EU, výzva č. 101, a zhodnocuje její efektivitu v rámci reakcí a opatření, která byla přijata s cílem zotavit společnost z pandemie covid-19. Cílem těchto reakčních politik bylo posílit materiálně-technickou infrastrukturu sociálních služeb a připravit ji na případné další vlny pandemie, a vytvořit si půdu pro zelené, digitální a odolné hospodářství. V návaznosti na to pak práce hodnotí praktickou aplikovatelnost politiky a její skutečné dopady. Vybrané téma disponuje především svou vysokou aktuálností. Problematika pandemie a klimatického znečištění jsou považovány za největší krize současnosti, a k jejich řešení je vkládáno nemalé množství finančních prostředků EU. Práce poskytuje vhled do tématiky způsobem, který vzhledem k novosti celého programu nebyl zatím nikým zpracován. Teoretická část nastiňuje aktuální průběh pandemie a zasazuje ji do kontextu vybraných ekonomických teorií. Druhá část vymezuje principy Zelené dohody a seznamuje se zásadami protipandemických evropských fondů. Praktická část analyzuje a porovnává data sesbírána z českých dotačních orgánů, a i s pomocí reálných zkušeností z terénu a s přihlédnutím k aktuálnímu dění ve světě dochází k následujícím závěrům. Reakce na potřebu pomoct sociálnímu systému v boji proti pandemii byla včasná a cílila přesně do nejvíce zasažených oblastí. Avšak praktická aplikovatelnost politiky se shledala v některých oblastech s dílčí neefektivností. Jako nedomyšlené je shledáno včlenění principů Zelené dohody, a to zejména podmínkou pořízení energeticky šetrných automobilů, pro které Česká republika nemá prozatím dostatečné materiálně-technické kapacity. 
538 |a Způsob přístupu: Internet 
653 0 |a hospodářská politika [obor dipl. práce] 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
655 9 |a master's theses  |2 eczenas 
690 |a EU 
690 |a Covid-19 
690 |a Sociální služby 
690 |a Dotace 
690 |a REACT-EU 
700 1 |a Zubíková, Adéla  |% ISIS:92394  |4 ths 
700 1 |a Ševčíková, Michaela  |7 vse2015886684  |4 opn 
710 2 |a Vysoká škola ekonomická v Praze.  |b Národohospodářská fakulta  |7 kn20010709401  |4 dgg 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79198/podrobnosti  |y VŠKP v InSIS 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79198  |y Hlavní práce 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79198/posudek/vedouci  |y Hodnocení vedoucího 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79198/posudek/oponent/74829  |y Oponentura 
999 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/79198/podrobnosti  |y dc:identifier 
999 4 9 |a vse79198  |b 220527 
999 4 5 |x 79198