Genderová diskriminace na trzích práce v zemích OECD

Podrobná bibliografie
Další autoři: Nováková, Kateřina (Autor práce), Kotrba, Vojtěch (Vedoucí práce), Slaný, Martin, 1982- (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Bakalářská práce zkoumá postavení žen na trhu práce, se zaměřením na genderové mzdové rozdíly. Popisuje problematiku diskriminace žen a odlišné oceňování ženské a mužské práce. Teoretická část představuje základní pojmy týkající se diskriminace, nerovností a jejich měření. Hlavní částí práce je regresní analýza založená na upravené Mincerově výdělkové funkce a vypracovaná na základě dat z mezinárodního dotazníku, který zpravoval institut Gesis. Provedením analýzy je zjištěn negativní vliv ženského pohlaví ve všech zkoumaných zemích, avšak samotné pohlaví vysvětluje ve většině zemí pouze malý zlomek vysvětlované proměnné. Je tedy jasné, že pohlaví má vliv na výsledný příjem, ale faktorů, které příjem ovlivňují, je mnoho a nelze s jistotou určit, zda je tento rozdíl výsledek diskriminace ženského pohlaví.
Poznámka:Vedoucí práce: Vojtěch Kotrba
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii