Kompetence rozvíjené členstvím v AIESEC a jejich následné využití v praxi

Podrobná bibliografie
Další autoři: Dévová, Lucie (Autor práce), Čermáková, Elvíra (Vedoucí práce), Volfová, Jitka (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
LEADER 03269ntm a22004937i 4500
001 000259915
003 CZ-PrVSE
005 20220604071223.0
006 m d
007 cr n||||||||||
008 220604s2022 xr fsbm 000 0 cze d
STA |a NEZPRACOVANÝ IMPORT 
040 |a ABA006  |b cze  |c ABA006  |d ABA006  |e rda 
100 1 |a Dévová, Lucie  |% ISIS:139350  |4 dis 
242 1 0 |a Competences developed through AIESEC membership and their subsequent use in practice  |y eng 
245 1 0 |a Kompetence rozvíjené členstvím v AIESEC a jejich následné využití v praxi /  |c Lucie Dévová 
264 0 |c 2022 
300 |a ?? stran :  |3 digital, PDF soubor 
500 |a Vedoucí práce: Elvíra Čermáková 
502 |a Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2022 
504 |a Obsahuje bibliografii 
516 |a Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) 
518 |a Rok obhajoby 2022 
520 3 |a Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku rozvoje kompetencí v organizaci AIESEC a jejich následného využité v praxi. Teoretická část se zabývá definicí pojmu kompetence, jejich rozdělení a více podrobným popisem jednotlivých kategorií. Dále se práce zabývá kompetencemi získávaným během studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a kompetencemi očekávanými od zaměstnavatelů. Tato část je také doplněna poznatky o metodách zjišťování kompetencí u uchazečů o pracovní pozice. Následuje představení organizace AIESEC a podrobnější seznámení s pobočkou AIESEC Praha. Praktická část této práce poté zahrnuje kvantitativní výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření a kvalitativní výzkum, jež probíhá pomocí individuálních rozhovorů s HR profesionály. Výsledky výzkumu poté odhalují, že 76 % dotazovaných považuje organizaci AIESEC jako přínosnou pro jejich další kariéru a že organizace rozvíjí především kompetence v oblasti sociálních kompetencí a kompetencí ve vztahu k vlastní osobě. V závěru práce jsou definována doporučení pro zlepšení kvality rozvoje kompetencí v organizaci a jsou doporučeny kompetence, na jejichž rozvoj by se organizace měla soustředit. 
538 |a Způsob přístupu: Internet 
653 0 |a mezinárodní obchod [obor bakal. práce] 
655 7 |a bakalářské práce  |7 fd132403  |2 czenas 
655 9 |a bachelor's theses  |2 eczenas 
690 |a kompetence 
690 |a AIESEC 
690 |a Vysoká škola ekonomická 
690 |a pracovní kariéra 
700 1 |a Čermáková, Elvíra  |% ISIS:123279  |4 ths 
700 1 |a Volfová, Jitka  |% ISIS:11085  |4 opn 
710 2 |a Vysoká škola ekonomická v Praze.  |b Fakulta mezinárodních vztahů  |7 kn20010709400  |4 dgg 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/75858/podrobnosti  |y VŠKP v InSIS 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/75858  |y Hlavní práce 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/75858/posudek/vedouci  |y Hodnocení vedoucího 
856 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/75858/posudek/oponent/74255  |y Oponentura 
999 4 0 |u https://insis.vse.cz/zp/75858/podrobnosti  |y dc:identifier 
999 4 9 |a vse75858  |b 220603 
999 4 5 |x 75858