Kompetence rozvíjené členstvím v AIESEC a jejich následné využití v praxi

Podrobná bibliografie
Další autoři: Dévová, Lucie (Autor práce), Čermáková, Elvíra (Vedoucí práce), Volfová, Jitka (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura