Aktivní politika zaměstnanosti ve Francii

Podrobná bibliografie
Další autoři: Pecková, Magda (Autor práce), Sankot, Ondřej, 1988- (Vedoucí práce), Smělá, Monika (Oponent)
Typ dokumentu: Kvalifikační práce
Jazyk:čeština
Rok: 2022
Témata:
On-line přístup:VŠKP v InSIS
Hlavní práce
Hodnocení vedoucího
Oponentura
Další údaje
Shrnutí:Tato bakalářská práce komparativně vyhodnocuje efektivitu francouzské aktivní politiky zaměstnanosti. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první nabízí teoretický úvod do tématu politiky zaměstnanosti, tedy sady nástrojů využívané státem k aktivaci osob bez práce. Druhá kapitola představuje koncept nesouladu dovedností, který může ovlivňovat míru nezaměstnanosti v zemi. Třetí kapitola hodnotí význam aktivních opatření vzhledem k výskytu nesouladu dovedností ve francouzské ekonomice. Čtvrtá kapitola nabízí komparaci francouzské aktivní politiky zaměstnanosti se švédskou. Práce přináší zejména zhodnocení struktury francouzských aktivních opatření, evaluaci aktivit veřejné služby zaměstnanosti Pôle emploi a zkoumá účinnost vzdělávání uchazečů o zaměstnaní.
Poznámka:Vedoucí práce: Ondřej Sankot
Fyzický popis:?? stran :
Typ dokumentu:Způsob přístupu: Internet
Bibliografie:Obsahuje bibliografii